El comptador de persones automàtic i la seguretat es van conèixer a la discoteca

Per què el control d’aforament en discoteques i esdeveniments multitudinaris és clau? Actualment, és obligatori fer el comptatge de persones automàticament, en locals d’oci? Tothom té clar, que per qüestions de seguretat, l’ocupació d’un local ha de ser inferior al seu aforament màxim permès; però per què a vegades això no es compleix?

Aquestes preguntes i més, les respondrem en aquest post, en el qual parlarem del comptatge de persones, l’importància del correcte i precís control d’aforament i les normatives existents en locals d’oci com bars, discoteques, i esdeveniment com festivals, concerts o altres espectacles.

D’una banda, hi ha els barsdiscoteques i sales de festes, la prioritat dels quals és oferir un bon servei als clients, assegurant la seva seguretat i alhora obtenint el màxim benefici possible. I d’altra banda, hi ha la policia i les autoritats governamentals qui volen assegurar que les lleis es compleixin. Per tant, podem afirmar que ambdues parts dediquen recursos i temps a que la capacitat en aquests tipus de locals no se superi mai, per tal d’evitar situacions perilloses.

Aquest control d’aforament, tradicionalment en els locals s’ha fet manualment o mitjançat torns giratoris, com hem explicat en un post anterior però els primers són inexactes i els darrers dificulten la fluïdesa del pas a les entrades i sortides.
És més, la precisió en el comptatge de persones és fonamental sempre, però en alguns casos com discoteques amb diverses zones de ball, és una prioritat. I normalment, fer el comptatge a ull és molt difícil sigui quina sigui la situació, i que aquest sigui exacte totalment improbable.
Per això, creiem que tant per la policia (que utilitza aquest mètode tradicional de comptatge a ull) i una varietat de locals, seria beneficiós la instal·lació de comptadors de persones automàtics. Així, d’una banda, les autoritats podrien saber l’aforament exacte d’un local en un moment en concret i els encarregats del local, no només tindrien accés a tot l’històric per dies de la setmana i franges horàries, sinó que podrien analitzar l’impacte d’espectacles o invitats musicals específics, l’èxit de promocions de begudes o menjar, el total de visitants per dia i comparar-ho amb el rati de conversió de visitant a venda, etc.

Seguidament, fem una ullada a les lleis que regulen el control d’aforament. A Espanya, legalment no ens trobem en una situació homogènia. Per exemple, a Catalunya, s’estan desenvolupant mecanismes per millorar el control d’aforament. El 6 de juliol de 2009 es va aprovar la llei 11/2009, la qual implicava crear els nous reglaments que regulessin com s’ha de controlar l’aforament en espectacles i locals d’activitats recreatives. El reglament 112/2010, aprovat més tard, regula els sistemes de control segons l’aforament màxim permès. Per exemple, si el local té permès un aforament inferior o igual a 150 persones, el control es pot fer visualment; en canvi, per locals amb aforament d’entre 151 a 500 persones, és obligatori posar càmeres a les entrades i sortides, i instal·lar-hi sensors si es tracta d’espectacles o activitats musicals i finalment, a partir de 501 s’obliga a tots els locals a instal·lar sensors comptadors de persones automàtics, per tal de tenir informació a temps real de l’aforament. Per saber-ne més, podeu anar a aquest enllaç: DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Un altre cas similar és el de la Comunitat Valenciana, on van aprovar l’any passat el DECRET 143/2015, el qual és molt semblant al present a Catalunya i també especifica l’obligatorietat de tenir comptadors automàtics per locals i esdeveniments amb determinades característiques, com la superació de 2.000 persones d’aforament permés. Altres Comunitats Autònomes, com Madrid o Les Illes Canàries, legalment es troben en una situació similar. Però, veiem que a la pràctica, no s’està prenent l’iniciativa d’instal·lar aquests sensors, quan la llei diu el contrari.

Aleshores, per què l’instal·lació de comptadors automàtics no està començant a ser una pràctica generalitzada entre discoteques i bars. Doncs avui en dia, no s’ha fet un reglament específic que detalli com han de ser els comptadors automàtics de persones que els locals hauran d’instal·lar, i sense unes directrius existents, no es començarà a estendre el seu ús. Aleshores, una vegada s’hagin regulat les característiques dels aparells, empreses com Counterest començarem a homologar les nostres solucions, per tal d’esdevenir empreses autoritzades. D’altra banda, és cert, que en temps de crisis, instal·lar aquest sistema pot ser massa costós o impensable per alguns locals, però a l’hora de valorar-ho és important saber que no només és un avantatge des del punt de vista de la seguretat, sinó que també aporta informació addicional sobre el comportament de visitants, la qual pot ser molt útil per reduir costos a mig termini ja que els indicadors obtinguts a través del sistema de comptatge automàtic ajuden a gestionar el personal, les cues, els sistemes de ventil·lació i il·lumincació, etc.

Bé, segur que tothom té present algun accident recent, on el problema va ser la superació de l’aforament. No és poc habitual la incertesa de la quantitat de gent que hi ha a dins d’un recinte i per sort els accidents no passen sovint. Tot i així, creiem que amb l’informació que tindrien els amos i treballadors de locals, si utilitzessin un sistema automàtic de control d’aforament, les infraccions es reduirien, s’evitarien situacions de descontrol, i ajudarien a prendre millors decisions per evitar situacions de perill. Per exemple, analitzant el cas del Carnestoltes de Torelló (més informació a l’article de l’ARA) veiem que l’aforament previst era de 2.500 persones, però en algun moment es va superar; i més tard, quan es va tranquil·litzar la situació, van permetre l’entrada de gent sense demanar el tiquet. A priori, tenint sensors, en aquest cas hagués beneficiat als organitzadors durant l’espectacle per així regular de manera precisa l’entrada quan l’aforament s’estava acostant al seu límit, i no permetre l’entrada de ningú, si ja s’havia arribat al màxim permès. I a posteriori, suposant que s’hagués superat l’aforament igualment, l’informació recopil·lada pels sensors i la informació emmagatzemada als ordinadors o núvol, podria ser utilitzada per la policia per saber exactament el què va passar.

Per concloure, volem destacar que el comptatge automàtic, sent una solució molt eficient, anticipem que a mig termini no només instal·laran aquest servei els locals que estiguin obligats a fer-ho, però també bars i sales de festes que vulguin optimitzar el control d’aforament, motoritzar l’afluència de clients i entendre l’efectivitat de les seves promocions.