Image Alt

Compteig de persones en RETAIL

Comptadors de persones

Comptadors de persones basats en la imatge

Temps real

Ocupació i monitoratge en temps real

Mapes de calor

Trajectes dins l'establiment i mapes de calor basats en el mesurament del trànsit i el wifi tracking

Fàcil Integració

Fàcil Integració amb altres sistemes

Panell de control

Panell de control dissenyat amb el millor UX i UI

Producte

Operacions

Com t'ajuda Counterest en Operacions?

Planificació del personal

Entén com varia l’afluència al llarg del temps i alineï els seus empleats a això

Avaluació de l'acompliment

Aconsegueix els teus ratis de conversió en el temps i identifica best practices

Gestió de cues

Gestiona les caixes en funció de les visites i evita abandonaments

Gestió energètica

Adequa els sistemes de calefacció, refrigeració i enllumenat a l’afluència real, reduint la despesa energètica

Producte

Marketing

Com t'ajuda counterest en Marketing?

Avaluació de campanyes

Optimitza les teves campanyes offline tal com fas per a les online

Optimització de la disposició

Analitza els moviments dels compradors per entendre quin tipus de disposició millora la productivitat