Image Alt

Compteig de persones en MUSEUS

Comptadors de persones

Comptadors de persones basats en la imatge

Temps real

Ocupació i monitoratge en temps real

Mapes de calor

Trajectes dins el museu i mapes de calor basats en el mesurament del trànsit i el wifi tracking

Fàcil Integració

Fàcil Integració amb altres sistemes

Panell de control

Panell de control dissenyat amb el millor UX i UI

Producto

Marketing

Com t'ajuda counterest en Marketing?

Avaluació d'exposicions

Avalua les diferents exposicions segons l’afluència real i el temps de recorregut


Experiència

Proporciona al teu públic dades sobre l’ocupació real i ajuda’l a planificar millor la seva visita

Avaluació de promocions

Optimitza les teves promocions offline tal com fas per a les online

Producto

Operacions

Com t'ajuda counterest en Operacions?

Planificació d'empleats

Adequa el personal d’atenció i els vigilants de sala al nombre a la fluctuació dels clients

Adequació d'horaris

Creació dels horaris d’obertura i tancament de l’museu segons els patrons de visita durant l’any

Gestió de cues

Gestiona el punt de venda d’entrades i el guarda-roba en funció de les visites i evita abandonaments


Gestió energètica

Adapta els sistemes de ventilació i il·luminació a l’ocupació real dels espais

Producte

Seguretat

Com t'ajuda Counterest en Seguretat?

Control d'aglomeracions

Identifica la formació d’aglomeracions, pren mesures allà on es requereixi i garanteix la conservació de les obres delicades