PRODUCT

Pulse Flow

Anàlisi de trajectes origen - destinació per tracking de senyals Wi-Fi.

Mesura contínua en tota la xarxa de transport per:

Obtenir les matrius origen - destinació

Identificar els trajectes més freqüents

Analitzar la variabilitat en els viatges segons dies i franges horàries

Adaptar el servei a la demanda real

Conèixer si convé reforçar o eliminar alguns trams

100% Plug & Play

Contacta'ns

Barcelona, C/ Setantí 5-7, ground floor

0034 931 890 908

Info@counterest.com