Foto dels fudnadors de l’empresa Counterest a l’estació de Diagonal. He pensat en l’estació (a dintre, a l’intercambiador o les andanes, que hi ha moviment de gent) perquè són uns emprenedors que venen sensors de contatge de persones que s’instal·len en llocs públics. Al metro de Barcelona no n’hi ha, però sí al de Londres, per exemple.
x
Careto: No
Foto: Albert Salamé