Reestructuració de les oficines bancàries i noves tecnologies

Les tecnologies a les oficines bancàries aporten indicadors com el nombre de visites o la qualitat d’aquestes (durada, rati d’abandonament, temps d’espera per zona, acumulació de cues). Aquests esdevenen crucials per a avaluar el rendiment de les noves sucursals bancàries.