Les noves tecnologies, la integració de dades i l'omnicanalitat són necessàries perquè els retailers restin rellevants

Per què el brick-and-mortar no desapareixerà? En el procés de compra, quin paper juguen les botigues físiques, són necessàries? Per què l’omnicanalitat és clau?