Comptadors de persones i WiFi Tracking per entendre els visitants als museus i centres patrimonials

Els museus entenen que per oferir als seus visitants una gran experiència han d’estudiar el comportament dels visitants i conèixer dades com els recorreguts i la durada de les visites.