Reducció del temps d'espera en cues sector Horeca

Reducció del temps d’espera en cues sector Horeca