FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Durant els darrers anys, els bancs s’han esforçat per recuperar la confiança i lleialtat de les persones. Avui en dia, necessiten conèixer els seus clients a un nivell més personal i oferir un servei que compleixi les seves elevades expectatives. L’única manera de fer-ho de manera rentable i eficient és recollint, integrant i analitzant l’enorme quantitat de dades que tenen. D’altra banda, també cal destacar el creixement exponencial de la banca electrònica, ja que actualment la majoria de clients prefereixen utilitzar les aplicacions on-line per accedir a gran part dels serveis bancaris. Aleshores, anem a les oficines bancàries quan necessitem fer algun tràmit especialment important, com obrir un nou comte, fer una transferència considerable o resoldre algun problema. Per aquest motiu té sentit no només monitorar l’activitat on-line, sinó també les oficines físiques.

 

Hem de senyalar que els bancs estan obligats a recollir una sèrie de dades per llei. Tot i així, molts d’ells van més enllà i utilitzen solucions per conèixer més informació sobre els seus clients i poder atendre’ls millor, també per proporcionar a diversos departaments l’informació necessària per prendre decisions més adequades i innovadores, i obtenir noves oportunitats d’ingressos. A més a més, utilitzant analítica de Big Data, els bancs són capaços d’entendre aspectes de la relació amb els clients que anteriorment no podien conèixer.

 

Així que entendre els clients és clau pel creixement de la banca i el Big Data és fonamental per comprendre’ls a travès dels diversos canals. Des del seu comportament on-line, en els caixers, a les oficines, l’ús de l’aplicació mòbil del banc, etc. I Counterest treballa proporcionant als bancs dades per entendre millor el comportament dels clientes a les oficines dels bancs; quants clients i treballadors hi ha en aquest moment a cada oficina? I durant la setmana, com es distribueixen les visites? Quina oficina té un tràfic exterior major? Quina és la tassa d’abandonament a les cues?

 

Totes aquestes preguntes poden ser resoltes amb la nostra eina de Visitor Analytics que proporciona les següents funcionalitats i indicadors:
– Ocupació en temps real
– Evolució temporal de l’aforament
– Duració de les visites
– Visites recurrents
– Rati de visites respecte el tràfic exterior
– Rati d’operacions efectives respecte el total de visites
– Rati de visites per treballador
– Gestió de cues i l’espai segons l’ocupació real
– Planificació de la plantilla
– Avaluació de campanyes
– Ranking d’oficines segons una varietat d’indicadors

 

A part d’entendre els clients, el comptatge de persones i l’analítica de visitants també beneficia els bancs per demostrar objectivament la rendibilitat de cada oficina i és una forma de potenciar la seva competitivitat: millorar la planificació dels horaris dels treballadors, estalviar energia adaptant els sistemes d’il·luminació i l’aire condicionat a l’ocupació real, mesurar si una promoció o esdeveniment específic atreu més gent a l’oficina, etc.

 

Per concloure, podem dir que avui en dia els bancs tenen major visibilitat sobre les seves oficines i eines per entendre com el comportament del client afecte a cada una. Tenint una estructura moderna i eficient, són capaços de prendre decisions objectives, basades en dades, i alhora proporcionar serveis integrats i adequats a cada client.