FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Xile es troba en un moment clau de desenvolupament ja que les estadístiques indiquen que la possessió de cotxes continuarà augmentant exponencialment, paral·lelament amb el creixement del poder adquisitiu de la població xilena. És notable el contrast en països com Suècia o Alemanya, on la possessió dels cotxes ha anat disminuint els darrers anys i els ciutadans es decanten per l’utilització del transport públic i la bicicleta (“End of the car age: how cities are outgrowing the automobile”). La clau d’aquesta divergència és l’accés a un transport públic de qualitat.

 

Si, tal com indiquen les prediccions, augmenta la possessió de cotxes a Xile, és obvi esperar que les congestions a les grans ciutats augmentin i la durada dels viatges també, tenint un impacte negatiu en el benestar dels ciutadans. Però no és només l’esperat creixement del poder adquisitiu dels xilens que juga a favor de la utilització del vehicle privat, sinó el propi model actual de transport públic. En primer lloc, el transport públic no és de bona qualitat i els habitants que l’utilitzen no queden satisfets, puntuant-lo amb una nota mitjana de 3 sobre 10 en la darrera enquesta feta a la població; “Transporte público es el servicio peor evaluado por clientes”). En segon lloc, la societat xilena percep el transport públic com a antiquat i, alhora, a les grans ciutats com Santiago de Xile, una part important de la població en fa un ús inadequat. Per exemple, podem veure en aquest article (“Transantiago llega a su menor nivel de uso, incluso sumada histórica evasión de pasajes”), que més d’un quart dels usuaris del sistema públic d’autobusos no paga bitllet. Finalment, sent la possessió de cotxe particular percebuda com un mètode de transport de més qualitat, més àgil i eficient respecte el temps i la fiabilitat, els ciutadans la prefereixen, encara que són conscients de l’impacte mediambiental.

 

Davant d’aquesta realitat, el govern del país està apostant per la millora del transport públic. En aquesta línia, en el 2013 es creà la Divisió de Transport Públic Regional, formant equips diferenciats focalitzats en les diferents necessitats dels habitants de cada regió del país. A més a més, ja s’han implementat importants millores, com ara la reducció del preu de més de 3.000 serveis de mitjans de transport i l’augment de l’accessibilitat en zones rurals, permetent per exemple que uns 42.000 nens de zones apartades i de recursos limitats ja tinguin transport escolar gratuït.

 

A continuació, presentem els objectius clau en els quals està treballant el govern xilè per elevar la qualitat de vida dels ciutadans a través d’un millor transport públic. Cal destacar que molts dels punts tenen un lligam proper amb la innovació de les Smart Cities, i de cara al 2020, l’Estat espera haver-los assolit.

 

– Assegurar la qualitat del servei i continuïtat operacional de les infraestructures i del sistema de transport de les ciutats, a través d’una gestió integrada de la mobilitat i la massificació de sistemes automatitzats de captura de dades operacionals dels serveis i infraestructures.

 

– Augmentar la quantitat d’informació que s’entrega, mitjançant la generació de nous serveis d’informació de mobilitat integrals. I alhora, entregar més alternatives i facilitats per desplaçar-se amb diferents mitjans de transport. Així els ciutadans podrien planificar desplaçaments integrant diferents formes de transport públic i prendre decisions abans i durant els viatges.

 

– Fer accessible el transport públic a totes les zones rurals on l’oferta és ínfima, i també continuar actualitzant les flotes. Alhora, millorar la connectivitat entre zones rurals i urbanes.

 

– Oferir més seguretat en el sistema de transport a nivell nacional, incorporant tecnologies de monitoratge i control automàtic de velocitat i variables de comportament vial, amb la finalitat d’obtenir indicadors que permetin focalitzar accions preventives concretes.

 

– Invitar els ciutadans en processos de disseny i creació de noves solucions tecnològiques, a través d’ecosistemes d’innovació entorn a la mobilitat. L’Estat reconeix la importància de la col·laboració amb els xilens per tal de construir models de ciutats intel·ligents.

 

– Augmentar la sostenibilitat i disminuir les externalitats del sistema de transport urbà mitjançant tecnologies i estratègies que acoten el número de viatges, disminueixen la petjada de carboni i redueixen l’impacte ambiental del sistema de transport.

 

– Fomentar l’ús de mitjans de pagament intel·ligents, una vegada s’hagin consolidat les condicions mínimes d’operació i sostenibilitat, per tal de facilitar el pagament als ciutadans, la intermodalitat i aconseguir millores en el servei.

 

– Ser percebuts pels ciutadans com un sistema de transport públic de qualitat, integrat física, modal, operacional i espacialment en tota la xarxa metropolitana. I ser coneguts com una divisió eficient, moderna i transparent.

 

Assolint aquests objectius, s’espera un canvi de proporció en l’ús del transport públic en front del privat. En concret, s’espera que el 2025 un 44% dels viatges es facin utilitzant transport públic i un 56% amb mitjans privats; sense les mesures presentades aquesta última proporció seria del 68%.

 

Per més informació podeu consultar la següent pàgina web desenvolupada pel Govern xilè:

Visión estratégica