Infografia Counterest - projecte de comptatge de persones en retail

En un projecte de comptatge de persones per retail, es recupera la inversió en 6 mesos; millorant el rati de conversió de vendes, disminuint els costos energètics i augmentant la productivitat, i disminuint els costos de personal. També compartim dues curiositats sobre el comerç físic. El tràfic del comerç va créixer un 1% a nivell mundial el 2015 i el 63% dels adolescents a Estats Units prefereixen comprar en botigues físiques.