esenca
Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per a URBANRETAIL, S.L. i, en en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment y de no recopil·lar
informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recopil·lem, explicant-li:

 

  • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
  • Per a quines finalitats recopil·lem les seves dades que li sol·licitem.
  • Quina és la legitimació per al seu tractament.
  • Durant quant de temps les conservem.
  • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
  • Quins són els seus drets.

 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 
URBANRETAIL, S.L. (B66140997)
C/ Bosc 39
08017 Barcelona
Correu electrònic: info@counterest.net
 
En endavant, “Counterest”, “Nosaltres” o el “Responsable del tractament”.

 

2. DADES PERSONALS
 
Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dada que pugui identificar-lo directament (per
exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d’idenEtat o
D.N.I.). Les Dades Personals inclouen informació tal com el nom, cognoms, correu electrònic, telèfon
de contacte, preferències personals, hàbits de consum i contingut generat per l’usuari, entre d’altres.
També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador, així com també
la informació que obtenim a través de cookies.

 

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades personals recopilades i utilitzades per Counterest.

 

Amb la present, l’usuari (vostè) garanteix que les Dades Personals proporcionades són reals i veraces i,
es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o d’any
causat a la Web, al Responsable del Tractament o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació
d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre, serà responsabilitat exclusiva
de l’usuari.

Podem recopil·lar o rebre les seves dades a través de la nostra pàgina web, formularis, Plataforma,
pàgines a les xarxes socials i de clients que han obtingut el consentiment previ, entre d’altres. En
alguns casos, vostè ens facilita les seves Dades Personals directament (per exemple, quant crea un
comte o quan es posa en contacte amb nosaltres), o en altres casos els recopil·lem nosaltres (per
exemple, a través de les cookies per a comprendre com utilitza la nostra pàgina web).

 

Així mateix, a Counterest utilitzem la informació derivada de l’ús que fa de la Plataforma de manera
agregada per a implementar millores sobre el funcionament de la Plataforma i proporcionar-li
recomanacions de productes que podrien ser del seu interès.

 

3. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de dades enviades a través de:

 

FORMULARI DE “CONTACTE” I “FULL DE PRODUCTE”.

 

Finalitats:
 
1. Respondre a la seva sol·licitud d’informació i proporcionar-li un mitjà de contacte.
2. Concertar reunions i/o trucades.
3. Gestió de la relació amb potencials clients.
4. Remetre comunicacions dels nostres productes i serveis relacionats amb el sector de la Tecnologia
per a l’oci, el transport públic i el retail, que poguessin ser del seu interès, relacionats amb la seva
sol·licitud, o amb futurs productes i/o serveis de Counterest, inclòs per mitjans electrònics (correu
electrònic, SMS, WhatsApp), si marca la casella d’acceptació.

 

Legitimació: El seu consenEment al sol·licitar-nos informació a través del formulari corresponent i al marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
 

Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició, si no ha generat un nou tractament. En el cas de les comunicacions comercials, fins que vostè revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.
 

FORMULARI “NEWSLETTER”.
 
Finalitats: Enviar-li el nostre butlletí comercial, així com comunicacions informatives y publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del seu interès, inclòs per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp).
 
Legitimació: El seu consentiment al subscriure’s als nostres enviaments comercials i/o newsletters.
 
Conservació: Fins que l’interessat revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

 

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS.
 
Finalitats: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per a participar en els nostres
processos de selecció presents i futurs.
 
Legitimació: El consentiment del usuari al sol·licitar-nos informació a través de la direcció de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per a participar en els nostres processos de selecció.
 
Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

 

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.
 
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.
 
Les dades personals sol·licitades són necessàries per a gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per tant, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.
 
En tot cas, ens reservem el dret a decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i d’altra informació a les nostres bases de dades.
 
4. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
 
– Les Dades Personals que recopil·lem de vostè, poden ser tractades per membres del personal de Counterest, sobre la base legal de l’interès legítim, per a complir amb finalitats administratives.
 
Així mateix, les seves dades personals podran ser comunicades a:
 
– Tercers que ens proporcionen serveis de TI, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament,
manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre software i aplicacions que
poden contenir dades sobre vostè.
 
– Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals, com administració d’identitats, CRM, anàlisis
web i motor de recerca.
 
– Mitjans digitals i xarxes socials per a ajudar-nos a oferir publicitat, màrketing i campanyes, per a
analitzar la seva efectivitat i per a administrar el seu contacte i les seves preguntes.
 
– Per eficiència del servei, en ocasions les seves dades podran ser comunicades a prestadors de
serveis que puguin estar ubicats a Estats Units d’Amèrica o altres països o territoris situats fora de
l’Espai Econòmic Europeu.
 
– Tercers per al compliment d’una normativa legal.
 
Ens assegurarem de que tota comunicació de la seva informació personal que fem nosaltres o aquells
tercers amb els que compartim la seva informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui
d’aplicació.

 

5. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

 

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona la execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
 
Igualment, pot exercir els següents drets:
 
• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
• Sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
finalitats per a les que van ser recollides.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstancies.
• Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació
particular.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
• Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.
 
On i quan sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit al responsable a la seva direcció postal o electrònica (indicades a l’apartat 1), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte quines dades personals.
 
En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar
una reclamació davant l’ Agencia de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 

6. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals l’informem que hem adoptat
totes les mesures d’índole tècnic i organitzatiu necessaris per a garantir la seguretat de les dades
personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

 

7. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES
 

És important que per a que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi
sempre que hagui hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de
les mateixes. No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que
pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

 

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES SOLUCIONS DE COMPTATGE DE COUNTEREST

 

COMPTADOR DE PERSONES

 

El Comptador de persones de Counterest utilitza la informació proporcionada per uns sensors 3D instal·lats normalment als sostres dels edificis o vehicles, prop dels accesos que s’han de monitoritzar. La nostra solució compta la gent que creua una determinada línia virtual i és capaç de distingir entre ambdós sentits amb la màxima precisió. Quan tots els accessos d’una determinada ubicació estan coberts amb els nostres sensors, el sistema és capaç de calcular l’aforament en temps real. Les dades s’envien mitjançant una connexió segura als servidors de Counterest. Les dades són accessibles des d’un quadre de comandament online o a través de la nostra API REST.
 

El Comptador de persones de Counterest està dissenyat per a recopilar dades agregades sobre el nombre de gent que creua una determinada porta o accés. Aquest sistema no identifica cap dada de caràcter personal i, tècnicament, no és possible. El software de comptatge desenvolupat per Counterest corre sobre els dispositius i el comptador només transmet dades agregades (quantitat d’entrades i sortides) al núvol.
 

A més, la informació proporcionada pel Comptador de persones de Counterest impedeix el reconeixement de qualsevol tipus de dada de caràcter individual. Els sensors que es basen en la tecnologia de llum infraroja estructurada proporcionen tan sols un mapa de profunditat que consisteix en un núvol de píxels amb una distància associada a cada píxel. Els sensors estèreo proporcionen 2 imatges de vídeo en blanc i negre i el software converteix aquestes imatges en mapes de profunditat. La senyal de vídeo només és accessible durant el procés de posada en marxa per a verificar la instal·lació i la configuració de les línies de comptatge i durant el procés d’auditoria.
 
Els nostres clients utilitzen el Comptador de persones de Counterest per a analitzar les visites a les seves instal·lacions i fer previsions, monitoritzar l’aforament en temps real, gestionar les cues, planificar l’staff i avaluar les campanyes de màrqueting.

 

SISTEMA DE WIFI TRACKING

 

Quan utilitzes un dispositiu mòbil amb el WiFi encès, aquest emet de forma continuada una senyal a totes les xarxes WiFi pròximes. La senyal que s’emet inclou un identificador anomenat direcció MAC que és una combinació única de números i lletres associada al dispositiu mòbil. Counterest detecta la informació que s’envia a través dels dispositius mòbils, incloent la direcció MAC, el fabricant del dispositiu i la intensitat de la senyal. El sistema de Counterest no recull, ni és capaç de fer-ho, cap altra informació de caràcter personal com el nom, la direcció de correu electrònic o el número de telèfon. Counterest treballa amb els propietaris dels comerços minoristes i altres clients per ajudar-los a entendre millor el comportament dels seus visitants i proporcionar-los una millor experiència. Un cop capturades les dades, Counterest aplica una funció hash sobre les MAC capturades per a dissociar-les encara més. El hashing es fa als propis routers de WiFi Tracking que utilitza Counterest i es transfereix a través d’una connexió segura a la base de dades de Counterest. Counterest analitza les dades que observa i proporciona als seus clients informació agregada, com per exemple: la quantitat de persones que visiten una botiga, la freqüència amb la que ho fan, els temps d’estància, les seccions més visitades, etc. Aquesta informació dissociada permet als establiments millorar l’experiència dels compradors, incloent la gestió de l’inventari o la dotació de personal, i avaluar l’efectivitat de les campanyes de màrqueting o els aparadors de la botiga.

 

Counterest pot contractar a d’altres proveïdors per a realitzar algunes funcions en el seu nom, com el hosting i l’anàlisi de dades, d’acord amb la nostra Política de Privacitat i les mesures de confidencialitat i de seguretat apropiades.
 

Prenem les mesures de seguretat raonables per a protegir les seves dades mentre aquestes estan en transit i emmagatzemades. Conservem les dades de direccions MAC dissociades amb hash individuals només durant el temps necessari per a poder proporcionar als nostres clients els serveis mencionats,excepte si s’ha de mantenir la informació a efectes legals. Després d’aquest període, només es conserven dades agregades.

 

Vostè pot optar per no enviar dades al sistema de Counterest des del seu dispositiu mitjançant la inserció de la seva direcció MAC a la següent direcció: http://visitoranalytics.counterest.net/opt_out

 

9. SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Canvis a la Política de Privacitat: la nostra Política de Privacitat pot canviar de tant en tant. Publicarem qualsevol canvi en aquesta mateixa pàgina i, si els canvis són significatius, farem un avís més destacat. La versió actual és efectiva a partir del 25 de maig del 2018.

 

A Counterest tenim total compromís amb la protecció de la privacitat de les dades i amb el compliment de totes les lleis de privacitat de dades per a cada país. El valor dels serveis de Counterest recau en proporcionar dades fiables de forma agregada i no en dades detallades de qualsevol individu. És responsabilitat dels clients de Counterest validar el compliment i adoptar les accions específiques amb la finalitat de fer-ho.

 

10. CONTACTE

Si té qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en que tractem i utilitzem les seves dades personals o si desitja exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, posis en contacte amb info@counterest.net.

TREBALLEM AMB

AMB
B:SM
La Pedrera
BBVA
CCCB
Cambridge

PARLEN SOBRE NOSALTRES