FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

En anteriors posts, ja hem parlat de la importància de tenir un transport públic més intel·ligent, és a dir, que sigui més eficient en l’ús dels recursos. En aquest post, enumerem algunes tendències que al nostre entendre propiciaran que en el futur proper tinguem efectivament unes xarxes de transport col·lectiu més intel·ligent.

 

La demanda no para d’augmentar: des del 2000 fins el 2012, el transport públic dels 28 països de la UE va passar de 45,6 a 49,5 billons de passatgers. Aquest augment s’ha mantingut excepte pel 2009 (any pel qual la crisi econòmica estava en el seu pitjor moment). Posteriorment al 2009, els increments del número de passatgers van tornar als nivells anteriors a la crisi i, inclús, es van sobrepassar el 2012 (1).

 

Cada vegada estem més preocupats pel nostre planeta: varis estudis mostren l’existència d’una preocupació creixent sobre el medi ambient per part de la població. Per exemple, l’estudi “Values and Worldviews” portat a terme per la Fundació BBVA indica que els ciutadans de la UE consideren les qüestions mediambientals com uns dels majors reptes a afrontar, donant-li una puntuació de 7 sobre 10.

 

Les empreses són cada vegada més conscients dels beneficis de prendre les decisions en base a dades: segons un informe publicat per la Online Business School, el 73% de les companyies globals van invertir en Big Data durant el 2014 o bé ho pretenen fer durant els propers anys. Algunes de les explicacions d’aquesta tendència són les següents:

 

a) Herència del món online: des dels seus inicis, els negocis online s’han basat en el monitoratge constant de KPIs. La resta de sectors han entès els beneficis d’això i estan adoptant les mateixes pràctiques.

 

b) Salt tecnològic: l’abaratiment de l’emmagatzematge de dades i la sensorització de l’entorn (Internet Of Things) estan fent possible l’explosió del Big Data. Les empreses saben que és possible tenir més informació, i la volen.

 

c) Necessitat de rendir comptes: en un context de recessió, ha esdevingut crucial proporcionar dades objectives a l’hora de justificar una inversió. Aquest canvi s’ha fet especialment evident en organitzacions que depenen financerament de l’administració pública, com les del transport públic.

 

Els usuaris cada vegada generen més dades i, alhora, tenen majors expectatives en quan a estar ben informats. D’acord a aquest informe de la EMC, el 93% de les companyies creuen que els recents avenços tecnològics han transformat les expectatives dels clients. D’entre aquestes empreses, el 53% diu que els clients volen poder accedir als serveis en un horari de 24/7 i un 38% que també demanen major transparència.

 

(1) Font: http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/MCD_2015_synthesis_web.pdf