FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

 

Velocitat, voltes emocionants i espectacles extraordinaris. El que busque els vistants dels parcs d’atraccions és divertir-se sense preocupacions.

 

Segons el Theme Index Museum Index 2017 publicat per TEA y AECOM, els 20 principals parcs d’atraccions a Europa van rebre el 2017 62,5 millons de visitants. Es tracta d’un sector que mou grans masses de persones de manera que cal operar amb la màxima eficiència per a evitar accidents i que els clients tinguin la experiència més satisfactòria possible.

 

Són molts els parcs que estan implementant solucions per a agilitzar les cues, però els beneficis d’implementar un sistema de comptatge de visitants van molt més allà de la reducció dels temps d’espera. Per a parlar-ne, els dividirem en 3 grans blocs:

 

1. Millorar la seguretat: Realitzar control d’aforament a temps real a les atraccions permet detectar aglomeracions, optimitzar recursos i capacitat operativa, a més de conèixer el frau per a poder aplicar mesures correctives.

 

2. Millorar l’eficiència: A més de poder monitoritzar on cal un reforç de personal, conèixer a temps real l’espera estimada a cada una de les atraccions i comunicar-lo a través d’una app permet als visitants decidir la seva ruta al parc. Per altra banda, oferir aquesta informació de forma oberta pot ser de gran Utilitat per a que els possibles visitants puguin saber si és un dia molt concorregut.

 

3. Millorar l’experiència del visitant: A través del Wi-Fi tracking els gestors de parcs poden obtenir informació molt valuosa sobre el comportament dels visitants com són les seves trajectòries, podent així reubicar els serveis oferts per a millorar la seva experiència i calcular el preu dels lloguers dels locals de concessió dins del parc.

 

En un entorn cada vegada més competitiu, és important que els parcs d’atraccions apostin per tecnologies com els comptadors automàtics de persones per a poder millorar la seva gestió i així també incrementar la satisfacció dels seus visitants durant la seva estada: al pujar a les atraccions, comprar souvenir o prendre un snack en els stands de menjar.