FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

La Smart Mobility ja és una realitat i la intel·ligència artificial està liderant la transformació

La demanda de transport públic està creixent però segueix existint una falta d’informació.  En un post anterior vam parlar sobre com millorar la qualitat del transport públic, així que avui ens centrarem en l’ús de la Intel·ligència Artificial per a Transport Públic.

Tot i que es tracta d’una informació clau per a planificar un servei eficient, normalment la demanda dels passatgers és desconeguda i les dades encara es recopilen de forma molt tradicional i imprecisa: a través d’enquestes domiciliàries, qüestionaris a bord dels vehicles o de forma manual. A més, es tracta d’estudis puntuals que només representen una instantània d’un moment concret, mentre que la demanda és molt més variada i fluctua.

Aquesta falta d’alineació amb les necessitats reals dels usuaris causa aglomeracions i llargs temps d’espera. Els resultats són costosos i perjudiquen la satisfacció dels usuaris.

Des de Counterest, creiem en les decisions basades en dades fiables per a una gestió intel·ligent del Transport Públic i la Mobilitat Urbana.

Quin paper juga la Intel·ligència Artificial per a Transport Públic?

El transport públic requereix un model que es retroalimenti. El que està passant ha d’afectar el que estem fent i, per a tal, cal mesurar la demanda a temps real.

Counterest: Intel·ligència Artificial per a Transport Públic

En aquest model de transport públic, existeixen 3 re-circulacions:

1. Operacions: Es tracta d’un cicle curt, que pot succeir cada 10 minuts. D’acord amb l’ocupació, es poden prendre mesures de correcció a temps real.

2. Planificació: A mig i llarg termini, es pot avaluar l’efectivitat i quins canvis dur a terme en la planificació de freqüència i rutes per a optimitzar l’encaix oferta/demanda.

3. Demanda: Oferir la informació a l’usuari a temps real permet que es planifiquin de manera que la demanda s’auto-gestiona.

La Intel·ligència Artificial ens permet realitzar aquesta mesura a temps real, així que creiem que serà la clau en la revolució de la mobilitat intel·ligent.