FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

 

Els temps d’espera llargs són el principal motiu d’abandonament de bars i restaurants. Una dada important és que, a partir de 5 minuts d’espera, la percepció del temps del client és el doble. A més, des de fa uns mesos Google mostra també aquesta informació a les seves aplicacions Maps i Search. És per això que, a més d’oferir bon menjar, és important que els restauradors es focalitzin en una òptima gestió de cues.

 

En un post anterior ja vam explicar la teoria de cues i com reduir el seu temps d’espera, així que en aquesta ocasió estem centrant la nostra atenció en com aplicar-ho al sector HORECA (HOtels, REstaurants, CAfès).

 

D’altra banda, ens agradaria destacar el cas dels restaurants corporatius. El percentatge d’empleats satisfets a la seva empresa augmenta de 56% a 67% quan aquesta li proporciona menjar sense cost, a la vegada que augmenta la seva eficiència i productivitat al lloc. Són moltes les empreses que aposten per oferir un menjador corporatiu a l’accés dels seus empleats però les seves intencions poden veure’s afectades si en aquest els temps d’espera creen insatisfacció.

 

Un sistema de comptatge automàtic de visitants permet als gestors de restaurants conèixer a temps real quantes persones hi ha esperant a la cua, així com l’aforament del restaurant.

 

Comptadors de visitants Horeca

 

Com mostra el gràfic, alguns dels beneficis d’implantar comptadors de persones automàtics en el sector HORECA són:

 

1. Reducció de l’abandonament: Els clients poden abandonar la cua si després de 2-3 minuts veuen que aquesta és lenta. Amb informació com el temps d’espera en cua i la ràtio d’abandonament es pot millorar la planificació de recursos.

 

2. Planificació d’empleats: Conèixer quines hores i zones són més concorregudes és clau per a reorganitzar els recursos humans del local i millorar així el seu rendiment. També són més útils les dades de mitjana de visitants per taula, durada dels àpats i visitants totals per dia, setmana i mes.

 

3. Consulta en temps real: Una opció seria incorporar una pantalla que pot ser vista des de la cua, on mostrar el temps d’espera estimat o oferir tal informació a la pàgina web de la companyia o aplicació mòbil. En el cas dels restaurants corporatius, els empleats podrien visualitzar en temps real l’ocupació del menjador per així planificar el seu temps de descans i evitar les hores punta.

 

4. Comparació entre ubicacions: Els gestors de diversos restaurants poden visualitzar les dades de les diferents localitzacions així com realitzar comparatives de vendes totals, tiquet mitjà per client o rati de captació, entre altres indicadors. Aquestes dades poden resultar crucials per a la presa de decisions operatives.

 

5. Augmentar la satisfacció: És molt important tenir en compte el percentatge de clients recurrents i la seva mitjana de visites mensuals/trimestrals, per a mantenir la seva lleialtat cap al local, cadena o empresa (restaurants corporatius).

 

Disposar de comptadors automàtics de persones al teu local de restauració permetrà optimitzar recursos, el qual portarà a una reducció de l’abandonament, millora de la satisfacció i finalment, a un augment de clients.