Amb comptadors de persones i rastreig de senyals WiFi al transport públic sabem quanta gent puja i baixa a cada parada, l'ocupació de cada vehicle i els recorreguts dels passatgers

El sistema Passenger Analytics de Counterest permet conèixer el comportament dels passatgers a les xarxa de transport públic. Sabent realment com utilitzen el servei és molt útil per operadores i autoritats.