Infografia Counterest ROI projecte de comptar persones   Utilitzar comptadors de persones en una botiga per l’anàlisi dels seus visitants pot tenir un gran impacte en el seu compte de resultats. En la majoria de projectes de comptatge de persones es recupera la inversió en 6 mesos com a molt, augmentant el rati de conversió […]