Sovint, per a fer control d’aforament, s’utilitzen sistemes automàtics de comptatge de persones que ofereixen una fiabilitat i precisió molt baixes i, normalment, això passa perquè el marge d’error estimat no es calcula correctament.   Per exemple, es pot pensar que utilitzant un comptador de persones amb una fiabilitat en el comptatge del 95% en […]