Les empreses avui necessiten dades per comprendre millor els seus clients i satisfer les seves necessitats i expectatives. No obstant, segons un informe de la EMC Corporation, les empreses tenen certs problemes a l’hora de digerir grans quantitats de dades.