Controlar l'aforament és clau per la seguretat dels assistents en esdeveniments, concerts, discoteques...

A Catalunya encara no és d’obligat compliment controlar l’aforament de forma automàtica, acció que ja és obligatòria a altres comunitats com la valenciana, des del passat mes de setembre. L’empresa catalana Counterest fa control d’aforament a temps real per a esdeveniments i discoteques, i amb la tecnologia crea prediccions i proporciona informació per planificar i millorar la gestió de tot tipus de serveis.